Handledning, Utbildning och Konsultationer

Handledning, Utbildning & Konsultationer

Jag är utbildad psykoterapihandledare och handleder på relationell psykodynamisk grund,
men är även handledare i interpersonell psykoterapi (IPT).
Jag erbjuder metodhandledning, utbildningshandledning, process- och
verksamhetshandledning.
Jag föreläser och utbildar i bland annat IPT, relationell psykoterapi, anknytningsteori och
mentalisering. Vidare utbildar och föreläser jag om psykoterapi med barn- och unga, i
synnerhet om barn, unga och familjer inom socialtjänsten. Min forskning handlar om barn-
och unga inom den specialiserade familjehemsvården, och hur relationsfaktorer
sammanhänger med utfall av behandling.