Psykoterapi

Psykoterapi & Stödsamtal

Jag arbetar med relationell psykodynamisk psykoterapi och interpersonell psykoterapi (IPT).


Vanliga problem där psykoterapi kan vara hjälpsamt är problem med relationer, depression,
ångest, livskriser eller att du varit med om något mycket svårt.


Vi kommer att prata mycket om känslor och relationer, snarare med fokus på din nuvarande
situation än på din barndom.

Relationell Psykoterapi

I relationell psykoterapi arbetar vi med att försöka hitta bättre sätt att förstå och kommunicera med andra och att samspela känslomässigt på ett mer konstruktivt och medvetet sätt. Vi arbetar med att förbättra förmågan att reflektera över sig själv och andra. För att kunna göra det arbetar vi flexibelt utifrån vad du behöver och utifrån din livssituation. Vanligen handlar samtalen mycket om relationer och känslor, med fokus mer på vad som pågår ”här-och-nu” än på barndomen.

Teoretiskt så bygger relationell psykoterapi på anknytningsteori, teorier om affekter (känslor)
och samspel och mentaliseringsteori.

Interpersonell Psykoterapi - IPT

IPT är en mer strukturerad och fokuserad form av psykoterapi. Även i IPT ligger fokus på arbete med relationer och känslor. IPT kan vara särskilt lämpligt vid depression, men även vid andra problem såsom ångest, ätstörningar, relationsproblem eller om du upplevt något väldigt svårt. I IPT träffas man en gång i veckan mellan 12 och 16 gånger men ibland behövs en längre kontakt. Man arbetar alltid med något av följande områden i fokus:

Förändring: någon stor förändring har skett i livet som är svår att anpassa sig till, t ex att bli
förälder, sjukdom, separationer.

Konflikt: du har en pågående konflikt, öppen eller mer dold, i en viktig relation som ni inte
kommer tillrätta med.

Sorg: du har mist en anhörig och har svårt att processa sorgen.

Sårbarhet: vid det här fokuset handlar det ofta om mer långvariga problem med isolering och
ensamhet

Stödsamtal & Rådgivning

Ibland är inte psykoterapi det som behövs eller det man söker, utan vi kanske ses ett par gånger för samtal och rådgivning för att belysa din situation. Rådgivningen utgår från samma utgångspunkter som min psykoterapeutiska inriktning. Betoningen ligger på kartläggning av din situation, reflektion med fokus på känslor, tankar och relationer. Rådgivning och stödsamtal kan vara bra när du hamnat i en svår livssituation, till exempel som förälder eller som anhörig till någon med psykisk ohälsa, eller i andra situationer.