Rådgivning

Ibland är inte psykoterapi det som behövs eller det man söker, utan vi kanske ses ett par gånger för samtal och rådgivning för att belysa din situation. Rådgivningen utgår från samma utgångspunkter som min psykoterapeutiska inriktning. Betoningen ligger på samtal och reflektion med fokus på känslor, tankar och relationer.

Rådgivning kan vara bra när du hamnat i en svår livssituation, till exempel som förälder eller som anhörig till någon med psykisk ohälsa, eller i andra situationer.